Právne služby Legal services  
Profile JUDr. Mario Buksa - legal services
Services
Lawyers
Links
Contact

Services

Naše služby poskytujeme v nasledovných oblastiach práva:

Trestné právo
 • komplexné zastupovanie a právne poradenstvo v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom
Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností
 • obchodné zmluvy
 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch
 • poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok
Zmenkové právo
 • právne poradenstvo v oblasti zmeniek
 • zastupovanie v zmenkovom konaní
Právna pomoc spoločenstvám bytov
 • právne poradenstvo
 • zastupovanie

Občianske právo
 • poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok
 • náhrada škody /poistné udalosti apod./
 • spisovanie zmlúv
 • kompletný právny servis pri nehnuteľnostiach /predaj, darovanie, nájom, vysporiadanie apod./
 • zastupovanie pri sporoch v občiansko – právnych konaniach
Rodinné právo
 • rozvody
 • výživné
 • vysporiadanie majetku
- PROFILE | SERVICES | LAWYERS | LINKS | CONTACT
Copyright © JUDr. Mario Buksa, legal services | Web Design: JP Design