Právne služby Legal services  
Profil JUDr. Mario Buksa - právne služby s.r.o.
Služby
Advokáti
Odkazy
Kontakt

Služby

Naše služby poskytujeme v nasledovných oblastiach práva:

Trestné právo
 • komplexná obhajoba a právne poradenstvo v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • vymáhanie škody spôsobenej trestným činom
Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností
 • vyhotovenie, konzultácie a zastupovanie pri uzatváraní zmluv
 • zastupovanie v obchodno-právnych sporoch
 • vymáhanie pohľadávok
Zmenkové právo
 • právne poradenstvo v oblasti zmeniek
 • zastupovanie v zmenkovom konaní
Právna pomoc spoločenstvám vlastníkov bytov
 • právne poradenstvo pri založení a správe spoločenstiev vlastníkov bytov
 • právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok
 • právne poradenstvo pri zabezpečovaní prostriedkov pre obnovu bytových domov


Občianske právo

 • vyhotovenie, konzultácie a zastupovanie pri uzatváraní zmluv
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v sporoch o ochranu osobnosti
 • náhrada škody /poistné udalosti apod./
 • kompletný právny servis pri nakladaní s nehnuteľnosťami /predaj, darovanie, nájom, vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a pod./
 • právny servis pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie pri sporoch v občiansko – právnych konaniach
Rodinné právo
 • rozvody
 • úprava práv a povinností rodičova a detí - zverenie do výchovy, výživné, úprava styku 

 

- PROFIL | SLUŽBY | ADVOKÁTI | ODKAZY | KONTAKT
Copyright © JUDr. Mario Buksa, právne služby, s.r.o. | Webdesign: JP Design